DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY

Công ty TNHH vật tư thiết bị trắc địa Vân Anh chuyên Nhập khẩu và phân phối máy, thiết bị đo đạc phục vụ trong lĩnh vực đo đạc bản đồ (địa hình, địa chính), xây dựng, cầu đường... Kiểm định, hiệu chuẩn máy đo đạc và thiết bị đo đạc. Dịch vụ đo đạc: hồ sơ địa chính, khảo sát địa hình, bố trí công trình.

1. Dịch vụ sửa chữa, hiệu chuẩn máy và thiết bị đo đạc

2. Dịch vụ đo đạc chuyên nghiệp

3. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, sử dụng máy toàn đạc điện tử