2323123

Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510N

Nhà sản xuất: Sokkia
Giá bán
Liên hệ

Total Station SET 510N
- Độ phóng đại: 30x
- Bộ nhớ: 10,000 điểm
- Thẻ nhớ CompactFlash (*)
- Góc đọc nhỏ nhất: 1"/5"
- Khoảng cách hiển thị nhỏ nhất:
             FINE:                1mm
             TRACKING:       10mm
             RAPID:             1mm
- Độ chính xác đo góc:
              5"
- Khoảng cách nhìn rõ tối thiểu: 1.0 m
- Khoảng cách đo: 
              1 gương: 2,400m - 2,700m
              3 gương: 3,100m - 3,500m
              gương giấy: 120m
- Độ chính xác đo khoảng cách:
              2mm+2ppm (FINE)
              5mm+5ppm (RAPID)
- Thời gian đo 
              FINE         :  1.6s
              TRACKING:  0.3s
              RAPID      :  0.8s
- Thời gian làm việc của pin: 7.5 h (đo góc và khoảng cách liên tục - khoảng 900 điểm)
- Trọng lượng: 5.2 kg