Các chính sách về đổi, trả hàng và hoàn tiền.

Công ty TNHH vật tư thiết bị trắc địa Vân Anh có các chính sách về đổi trả hàng và hoàn tiền như sau:

1. Trong vòng 10 ngày sau khi mua sản phẩm, quý khách có thể đổi sang sản phẩm khác cùng chủng loại.

     2. Công ty sẽ không hoàn lại tiền khi quý khách đã thanh toán. Quý khác chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác