Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-230N

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS-230N


1, Kí hiệu hiển thị trên màn hình máy toàn đạc Topcon GTS-230

V Góc thiên đỉnh hoặc góc đứng
HR Góc bằng đo về bên phải
HL Góc bằng đo về bên trái  
HD Khoảng cách ngang
VD Chênh cao giữa đầu máy và đầu gương
SD Khoảng cách nghiêng
N Toạ độ X
E Toạ độ Y
Z Cao độ H

2, Phím chức năng máy toàn đạc Topcon GTS-230

Hình mũi tên tọa độ - Phím đo toạ độ Mode đo toạ độ
Hình tam giác - Phím đo xa Mode đo xa
ANG Phím đo góc - Mode đo góc
MENU Phím menu

ESC Phím thoát Quay về Mode trước đó
POWER Phím tắt/bật nguồn điện
F1 đến F4 Phím mềm (phím chức năng)

3, Thiết lập và đo lưu vào bộ nhớ máy toàn đạc Topcon GTS-230

MENU--F1(DATA COLLECT) --F1(INPUT) nhập tên file--F4 xác nhận

Bước 1: F1(OCC.PT) để nhập điểm trạm máy--F1(INPUT) để nhập số thứ tự của điểm trạm máy, ví dụ 01 --F4(ENTER) xác nhận--F1(INPUT) nhập ID là chú thích của điểm trạm máy, chú ý là mỗi lần ấn F1 sẽ chuyển đổi từ nhập số ALP sang nhập chữ NUM và ngược lại--F4(ENTER) xác nhận--F1(INPUT) để nhập chiều cao máy, sau khi nhập xong ấn F4,màn hình sẽ hỏi có chấp nhận tọa độ không thì ấn F4(NO) --F4(OCNEZ) để nhập tọa độ cho điểm trạm máy--F3(NEZ) --F1(INPUT) để nhập, sau khi nhập xong thì ấn F4 xác nhận--F3(REC) --F3(YES)

Bước 2: F2(BACKSIGHT) để nhập điểm định hướng--F1(INPUT) để nhập số thứ tự cho điểm định hướng, ví dụ 02--F4 xác nhận--F1 nhập chú thích cho điểm định hướng, ví dụ DH--F4 xác nhận--F1 nhập chiều cao gương--F4 xác nhận--F4(BS) --F3(NE/AZ) --F1(INPUT) để nhập tọa độ điểm định hướng--F4 xác nhận--Ngắm vào điểm đinh hướng rồi ấn F3(MEAS) --ấn 1 trong 3 nút F1(VH: đo điểm định hướng kiểu góc), F2(SD: kiểu đo xa), F3(NEZ: tọa độ)

Bước 3: F3(FS/SS) để đo các điểm--F1 nhập số thứ tự cho điểm đo đầu tiên--F4 xác nhận-F1(PCODE) nhập chú thích cho điểm--F4 xác nhận--F1 nhập chiều cao gương--F4 xác nhận--Ngắm vào điểm cần đo rồi ấn F3(MEAS) --Ấn 1 trong 3 nút F1(VH:kiểu góc) F2(SD: kiểu đo xa)F3 (NEZ:kiểu tọa độ). Máy sẽ tự động lưu nhớ điểm vừa đo và chuyển sang điểm tiếp theo với số thứ tự tăng thêm 1.

4, Gọi điểm đã lưu trong bộ nhớ máy toàn đạc Topcon GTS-230

MENU--F3--F3-- Ấn 2 nút lên xuống để chọn file có điểm cần tìm rồi ấn F2(SRCH) --F3(PT#DATA) rồi nhập số thứ tự của điểm cần tìm-F4 xác nhân

5, Chuyển điểm ra thực đia máy toàn đạc Topcon GTS-230

Cách 1: Chuyển điểm đã lưu trong máy kiểu tọa độ
MENU--F2(LAYOUT) --F2(LIST) --Dùng nút lên xuống để chọn file có các điểm cần chuyển ra thực địa rồi ấn F4(ENTER) --F3--F1(INPUT) để nhập số thứ tự của điểm cần chuyển ra thực địa rồi ấn F4(ENTER) --F3(YES) --nhập chiều cao gương rồi ấn F4(ENTER) --F1(ANGLE) rồi xoay ngang máy sao cho dHR= 0 00’ 00”, khóa bàn độ ngang--F1(DIST) --chạy gương sao cho máy bắt được gương. Nhìn màn hình, nếu dHD<0 thì dịch gương ra xa máy cho đến khi dHD=0, nếu dHD>0 thì dịch gương lại gần máy. Khi dHD=0 thì điểm gương chính là điểm cần chuyển. Ấn F4(NEXT) để chuyển điểm tiếp theo

Cách 2 :Chuyển điểm không lưu trong máy kiểu tọa độ
MENU--F2--F3(SKIP) --F1--F3(NEZ) --F1 nhập tọa độ trạm máy rồi ấn F4(ENTER) --nhập chiều cao máy rồi ấn F4(ENTER) --F2(BACKSIGHT) --F3--F1 nhập tọa độ của điểm định hướng rồi ấn F4(ENTER) rồi F3(YES) --F3(LAYOUT) --F3(NEZ) --F1 nhập tọa độ, sau khi nhập xong ấn F4(ENTER)-nhập chiều cao gương(R.HT) rồi ấn F4(ENTER) --ấn ANGLE rồi quay ngang máy đến khi dHR=0-ấn DIST rồi chạy gương sao cho máy bắt được gương. Nhìn màn hình nếu dHD<0 thì dịch gương ra xa máy đến khi dHD=0, nếu dHD>0 thì dich gương lại gần máy cho đến khi dHD=0

6, Cách đo giao hội nghịch máy toàn đạc Topcon GTS-230
Trong mode đo điểm có lưu nhớ DATA COLLECT, khi trạm máy không ngắm được một số điểm đo chi tiết, ví dụ là điểm A. Ta chuyển trạm máy đến điểm B nào đó sao cho ở vị trí này trạm máy có thể ngắm được các điểm khuất mà trước đó trạm máy cũ không ngắm được. Dùng mode đo giao hội nghịch ngắm 2 điểm đã biết tọa độ, máy sẽ tự động tính tọa độ điểm trạm máy mới B. Tại điểm trạm máy B này, ta tiếp tục vào mode đo DATA COLLECT để đo tiếp
Đặt máy tại điểm mới B rồi bật máy, ấn MENU--F2--F2(LIST)- Dùng nút chọn file có các điểm đã biết tọa độ dùng cho giao hội nghịch rồi ấn F4(ENTER) xác nhận--F4--F2(NEWPOINT)-F2(RESECTION) --F1 nhập số thứ tự cho điểm mới B này, ví dụ 50--F4--nhập chiều cao gương rồi ấn F4--F1(INPUT) nhập số thứ tự của điểm đã biết tọa độ đầu tiên dùng để tính giao hội, ví dụ 03--F4--F3(YES) --nhập chiều cao gương rồi ấn F4--ngắm vào điểm gương tại điểm 03 rồi ấn F4(DIST) --màn hình tự động chuyển sang nhập điểm giao hội còn lại--quay máy sang điểm này ấn F1 rồi nhập số thứ tự, ví dụ 04 rồi ấn F4(ENTER) --F3(YES) --F4(ENTER) xác nhận chiều cao gương--Ngắm vào gưong tại điểm 04 rồi ấn F4(DIST) --F1(USE LAST DATA) --F4(CALC) --F4(NEZ) --F3(YES). Điểm này sẽ được lưu nhớ vào máy.

7, Trút số liệu vào máy vi tính máy toàn đạc Topcon GTS-230

+ Về phía máy tính: bật phần mềm Topcon Link. Vào file/Import from device/Nháy đúp vào Topcon Total Station/Nháy đúp vào Addnew Station, chọn Model là GTS-220 rồi OK/Tích đúp vào File1.txt rồi chờ chưa nháy vào Start vội

+ Về phía máy toàn đạc: vào MENU--F3(MEMORY MGR) --F4--F4--F1(DATA TRANFER)-F1--F1(SEND DATA) --F1(MEAS DATA) --F2(LIST) rồi dùng nút lên xuống chọn file để trút rồi ấn F4--F3(YES), cùng lúc đó bên phía máy tính ta nháy vào Start.
File được trút ra sẽ hiện ra trên màn hình máy tính. Ta vào File/SAVE AS rồi chọn dạng đuôi (thường SAVE AS sang các dạng đuôi sau: .DWG, .DXF (đuôi dạng CAD) hoặc đuôi .CSV (đuôi dạng EXCEL)

8, Các phím đo ngoài không lưu vào bộ nhớ máy toàn đạc Topcon GTS-230
Có 3 kiểu: đo tọa độ, đo khoảng cách, đo góc
Đo tọa độ: ấn nút (mũi tên)
R.HT: nhập chiều cao gương
F4 INSHT : nhập chiều cao máyẤn
OCC : nhập tọa độ máy
Sau khi nhập 3 thông số trên ta ngắm vào gương rồi ấn F1(MEAS) để đo

Đo khoảng cách: ấn nút (tam giác)
Ngắm vào gương rồi ấn F1(MEAS), máy sẽ hiện ra HR : góc ngang
HD : khoảng cách ngang
VD : khoảng cách đứng
Mỗi lần ấn nút màn hiển thị sẽ chuyển đổi sang hiển thị khoảng cách nghiêng SD hoặc HD&VD

Đo góc: ấn ANG

9, Đo khoảng cách giữa 2 điểm của máy toàn đạc Topcon GTS-230
MENU--F4--F1(PROGRAM) --F2(MLM) --F2--F2--F1-- F2(R.HT) nhập chiều cao gương--F4 xác nhận--Ngắm vào điểm gương thứ nhất rồi ấn F1(MEAS) --Ngắm sang điểm gương thứ 2 ấn F2(R.HT) nhập chiều cao gương tại điểm 2--F4 --F1(MEAS), màn hình sẽ hiện ra dHD là khoảng cách ngang giữa 2 gương và dVD là chênh cao của gương 2 so với gương 1.Chuyển gương 2 đến điểm thứ 3, ngắm vào gương tại điểm 3 rồi ần3(HD) --F1(MEAS) máy sẽ hiện ra khoảng cách dHD và dVD giữa điểm gương 1 và điểm gương 3. Cứ tiếp tục như vậy để gương 1 cố định, gương còn lại chạy đến các điểm ta đo được khoảng cách và chênh cao giữa điểm chạy gương và điểm 1 ban đầu
Lưu ý: Gương tại điểm 1 chỉ phải đo 1 lần đầu
Cao độ của các điểm gương này ta dùng mode đo tọa độ không lưu để đo

10, Nhập số liệu vào máy toàn đạc Topcon GTS-230

MENU--F3 (MEMORY MGR) --F4--F1 (COORD INPUT)

F1 (INPUT): Để tạo file số liệu mới hoặc F2 (LIST): Để gọi lại file số liệu đã tạo trước đó. Xong F4 (ENTER): Để hoàn thành việc tạo hoặc chọn file

F1 (NEZ) -- F1 (INPUT): Nhập số thứ tự điểm cần nhập, nhập xong F4

N = Nhập giá trị N hay X, nhập xong F4

E = Nhập giá trị E hay Y, nhập xong F4

Z = Nhập giá trị Z hay H, nhập xong F4

F1 (INPUT): Nhập ghi chú điểm hoặc F2 (LIST): Để gọi ghi chú đã ghi trước đó. Nhập xong F4.Màn hình sẽ quay trở lại màn hình nhập số thứ tự điểm và tự động tăng lên 1 đơn vị.Nếu đúng ấn F4 để tiếp tục nhập các giá trị của điểm, nếu sai ấn F1 (INPUT) để đặt lại số thứ tự điểm. Để thoát khỏi chương trình nhập ấn ESC.

 

 

Viết bình luận

Bình luận

Alfredaxorn 02/03/2024

Experience the magic of online gaming at our Mexican casino site. With enchanting themes and captivating gameplay, you'll be transported to a world of fantasy and fun. caliente casino app tienes todo lo mejor.

DavidCaf 01/03/2024

Get ready to experience the thrill of victory at our Mexican casino platform. With high-stakes games and adrenaline-pumping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. caliente deportes tienes todo lo mejor.

DavidCaf 01/03/2024

Embark on a thrilling adventure at our Mexican casino platform. With exciting quests and epic rewards, the journey to riches starts here. bet caliente la clave para una vida lujosa.

DavidCaf 01/03/2024

Immerse yourself in the excitement of online gambling at our Mexican online casino. With a wide range of games and thrilling bonuses, you'll never want to play anywhere else. calientecasinoa.com te lo mereces.

DavidCaf 01/03/2024

Get ready to experience the thrill of victory at our Mexican casino platform. With high-stakes games and adrenaline-pumping excitement, you'll be on the edge of your seat with every bet. caliente sports tienes todo lo mejor.

BruceTam 19/02/2024

Win big and live large at our Mexican online casino. With massive jackpots and thrilling tournaments, the sky's the limit when you play with us. rushbet casino la riqueza esta a tus pies.

BruceTam 19/02/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican online casino. With exclusive rewards and VIP perks, you'll be treated like royalty every time you play. casino caliente en linea la riqueza esta a tus pies.

BruceTam 19/02/2024

Join the fun at our Mexican online casino and discover why we're the hottest destination for players seeking big wins and non-stop entertainment. codere casino la clave para una vida lujosa.

BruceTam 19/02/2024

Join the elite ranks of winners at our Mexican casino site. With exclusive rewards and VIP privileges, you'll be treated like royalty every time you play. casi te da mucho.

JefferyLoock 17/02/2024

Feel the heat of the casino floor at our Mexican online casino. With live dealer games and interactive experiences, you'll get the full VIP treatment from the comfort of your home. spin casino mexico este es tu futuro.

JefferyLoock 17/02/2024

Get in on the action at our Mexican online casino. With state-of-the-art technology and seamless gameplay, the future of gaming is here. msnononlinecsino te da mas.

JefferyLoock 17/02/2024

Experience the magic of online gaming at our Mexican casino site. With enchanting themes and captivating gameplay, you'll be transported to a world of fantasy and fun. caliente casino tienes todo lo mejor.

JefferyLoock 17/02/2024

Feel the heat of the casino floor at our Mexican online casino. With live dealer games and interactive experiences, you'll get the full VIP treatment from the comfort of your home. betway casino este es tu futuro.

BrianBoync 16/02/2024

Embark on a thrilling adventure at our Mexican casino platform. With exciting quests and epic rewards, the journey to riches starts here. free casino slot games la clave para una vida lujosa.

BrianBoync 15/02/2024

Embark on a thrilling adventure at our Mexican casino platform. With exciting quests and epic rewards, the journey to riches starts here. stardust la clave para una vida lujosa.

BrianBoync 15/02/2024

Dive into the action at our Mexican casino site. With immersive graphics and pulse-pounding sound effects, you'll feel like you're in the heart of the action. casino casino esto es lo que te diferencia de los demas.

BrianBoync 15/02/2024

Embark on a thrilling adventure at our Mexican casino platform. With exciting quests and epic rewards, the journey to riches starts here. casinos la clave para una vida lujosa.

Eleanorsaf 12/02/2024

Cheers! Plenty of content.
bc game no deposit bonus https://bcgame.milesnice.com/

Eleanorsaf 12/02/2024

Thank you. Lots of material.
bc game crash strategy https://bcgame.milesnice.com/

Eleanorsaf 11/02/2024

You actually expressed that adequately.
pc bc basketball game https://bcgame.milesnice.com/

Kristindum 09/02/2024

With thanks! Terrific information!
like this

Eleanorsaf 07/02/2024

Very good information. Thanks a lot!
is bc game legal in us https://bcgame.milesnice.com/

Rosaleequils 05/02/2024

You reported that very well.
army vs bc game bc game shift codes bc game trustpilot

Haliasaw 04/02/2024

You made the point.
bcgame kyc clemson bc game bc hash game

Haliasaw 03/02/2024

You reported it really well!
bc maryland game hash bc game bc basketball game

Haliasaw 03/02/2024

Amazing forum posts. Cheers.
bc game token bc game hash bc game codes

Haliasaw 02/02/2024

You actually suggested it wonderfully!
bc clemson game bc clemson game 2016 bc lions game today

Haliasaw 01/02/2024

Regards. Loads of posts.
bc game level up rewards ШўЩ…Щ€ШІШґ ШіШ§ЫЊШЄ bc game crash bc game

Haliasaw 31/01/2024

Wow loads of wonderful facts.
1000 bc game bc usc game 2023 clemson bc game 2023

Haliasaw 30/01/2024

Awesome tips. Many thanks!
bc game telegram bc game online bc lions game last night

Haliasaw 30/01/2024

You made the point.
bc game owner bc lions game today harvard bc basketball game

Haliasaw 29/01/2024

You said it nicely.!
bc game bГґnus bc game reviews bc red bandana game

Haliasaw 28/01/2024

Wow many of helpful knowledge.
bc game lucky spin bc football game bc game shit code

Haliasaw 27/01/2024

Terrific information, Thanks.
bc game shitcode bc game hash bc game referral

Haliasaw 27/01/2024

You definitely made the point!
bc game shitcode 2021 sites like bc game bc game winning tricks

TarynnIdero 11/12/2023

You have made the point.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 11/12/2023

Nicely put. Many thanks!
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 11/12/2023

You reported that superbly.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 11/12/2023

Well voiced truly! .
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 11/12/2023

Nicely put, Appreciate it!
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 10/12/2023

You suggested this really well.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 10/12/2023

Terrific facts. With thanks.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 10/12/2023

Beneficial data. With thanks.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 10/12/2023

You stated it really well.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 09/12/2023

Nicely put. Many thanks!
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 09/12/2023

Excellent write ups. Thanks a lot!
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 09/12/2023

Good stuff. Thanks a lot.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 09/12/2023

Thank you. An abundance of material.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 08/12/2023

Cheers! I enjoy it.
https://zerkalo-1xbet.website/

TarynnIdero 08/12/2023

You said it nicely..
https://zerkalo-1xbet.website/